Menu

AG-D-BASIC

RUČNI PUNJAČ GASA

AG-D-BASIC - Ručni gasni punilac sa automatskim senzorskim upravljanjem i modernom tehnologijom laminarnog strujanja. Mobilni pult za gasno punjenje sa senzorskim upravljanjem konstruisan da poboljša termička i akustična svojstva izolacionih staklenih jedinica putem odvojenog punjenja premiksovanih, tehničkih ili plemenitih gasova sa malim gubicima (npr. argon, SF6, kripton ili ksenon) za proizvodnju izolacionog stakla u malom ili srednjem obimu do 100 jedinica po smeni, u zavisnosti od dimenzija okna.

Tehnička specifikacija

protok
4 - 14 NL / min (Ar), prema zahtevu
senzor gasa
dokazan za Ar, Kr, SF6, Xe i mešavine
dimenzije
860 x 600 x 500 mm
težina
58 kg
napajanje 230 +/- 10%, 50 Hz
snaga 47 VA / 11 VA (stand-by)

ATOS GLASS-WINGMAN D.O.O.

Nevesinjska 15

26300 Vršac

Srbija

+38113408015
+381646451343
+381132102529

Katalog 2018/2019

atosglasskatalog2018