Menu

AG-D-SPEEDLINE

VISOKOKVALITETNI BRZI GASNI PUNJAČ

AG-D-SPEEDLINE - Visokokvalitetna stanica za brzo gasno punjenje sa multisenzorskim upravljanjem konstruisana da poboljša termička i akustična svojstva jedinica izolacionog stakla putem direktnog brzog punjenja premiksovanih, tehničkih ili plemenitih gasova (npr. argona, SF6, kriptona ili ksenona) za proizvodnju izolacionog stakla u industrijskom obimu do 1200 jedinica u smeni, u zavisnosti od dimenzija okna i broja izlaza.

Tehnička specifikacija

broj nezavisnih izlaza
1 ili 2, prema zahtevu
kapacitet protoka po izlazu
1500 N L / min. (Ar)
dimenzije
890 x 620 x 600 mm
težina
90 kg
napajanje 230 V ± 10%, 50 Hz (ili prema zahtevu)
snaga / stand-by max.
1400 VA / 100 VA

ATOS GLASS-WINGMAN D.O.O.

Nevesinjska 15

26300 Vršac

Srbija

+38113408015
+381646451343
+381132102529

Katalog 2018/2019

atosglasskatalog2018